Budúcnosť sa obsluhuje celkom jednoducho.

Budúcnosť sa obsluhuje celkom jednoducho.

Nový rad Sigma X s grafi ckým displejom a Extended Connectivity

Nová rodina Sigma X od spoločnosti ProMinent vám ponúka inteligentné, flexibilné motorové membránové dávkovacie čerpadlá, ktoré nastavujú novú latku komfortu ovládania, spoľahlivosti a bezpečnosti. Nový rad Sigma X, ako konzekventné pokračovanie vývoja nášho miliónkrát osvedčeného typového radu Sigma, kombinuje robustnosť a bezpečnosť procesu s inovatívnym, jednotným konceptom ovládania a rozsiahlymi možnosťami prepojenia.

Spoľahlivé a fl exibilné ako doteraz, komfortné a všestranné ako nikdy predtým

Vysoký komfort ovládania

Skutočnou zaujímavosťou nového radu Sigma X je jednotný koncept ovládania s Click-Wheel a 4 dodatočnými ovládacími tlačidlami na odnímateľnej ovládacej jednotke. Veľký osvetlený LC displej a LED zobrazenie pre rôzne prevádzkové stavy ponúkajú dodatočný komfort ovládania. Štandardný integrovaný časovač riadi procesy dávkovania v závislosti od času. Vhodné náhradné diely sa zobrazujú na displeji.

Dominujúca bezpečnosť procesu

Ako robustné motorové membránové dávkovacie čerpadlo s integrovaným riadením a patentovanou viacvrstvovou bezpečnostnou membránou sa Sigma X vyznačuje vysokou mierou bezpečnosti procesu. Integrovaný prepúšťací ventil chráni čerpadlo pred preťažením a vďaka možnosti odvzdušňovania počas procesu dávkovania zaručuje spoľahlivú funkčnosť.

Optimálny výsledok dávkovania

Vďaka nastaviteľným profi lom dávkovania podáva nový rad Sigma X optimálne výsledky dávkovania. Kombinácia nastavenia frekvencie a dĺžky zdvihu umožňuje veľký rozsah prestavenia. Čerpadlo pritom pracuje v celom rozsahu frekvencie s vysokou presnosťou. Prispôsobenie profi lu pohybu zaručuje presné a nekompli- kované dávkovanie aj pri viskóznych médiách a médiách produkujúcich plyny.

Väčšia konektivita

Nový rad Sigma X je pripravený na Priemysel 4.0. Prostredníctvom integrovaných rozhraní PROFIBUS®a CANopen sa dokáže pripojiť k systémom riadenia procesov. Diaľkový prenos prevádzkových stavov sa uskutočňuje jednoducho prostredníctvom dodatočného výstupného, resp. reléového modulu.

Množstvo možností aplikácie

S variantmi S1Cb, S2Cb a S3Cb pokrýva nový rad Sigma X široké spektrum výkonu od 21 do 1 040 l/h. Vďaka tomu sa môže fl exibilne používať v mnohých rôznych aplikáciách. Spektrum siaha od dávkovania chemikálií, cez úpravu pitnej a odpadovej vody, ako aj dávkovanie dezinfekčných prostriedkov v chladiacich okruhoch, až po použitie v papierenskom priemysle, pri výrobe plastov a v textilnom priemysle. Spoľahlivé a fl exibilné ako doteraz, komfortné a všestranné ako nikdy predtým: nový rad Sigma X.

Je tu všetko, čo silné čerpadlo spravilo ešte pokrokovejším.

Spoľahlivý motorový pohon s dlhou životnosťou

Robustný, precízny motorový pohon na dávkovanie kvapalných médií od 21 do 1 040 l/h pri protitlaku od 16 do 4 barov vo variantoch S1Cb, S2Cb a S3Cb.

 

Jednoduchá obsluha s vysokým komfortom

Intuitívny koncept ovládania s Click-Wheel a 4 dodatočnými tlačidlami na odnímateľnej ovládacej jednotke pri type riadenia Sigma X.

 

Výrazné, rozoznateľné stavové LED

Trojstupňové, zo všetkých strán viditeľná LED zobrazenie stavu pre prevádzkové, výstražné a chybové hlásenia zvyšuje prevádzkovú bezpečnosť.

 

Osvetlený LC displej

Veľký LC displej s vysokým rozlíšením prehľadne zobrazuje dôležité parametre.

 

Konektivita

Integrované rozhrania PROFIBUS® a CANopen umožňujú pripojenie k systémom riadenia procesov.

DULCOnneX - Extended Connectivity

Sigma X sa môže prostredníctvom CANopen a brány DULCOnneX gateway pripojiť na webovú platformu DULCOnneX.

 

DULCOnneX - Extended Connectivity

DULCOnneX od spoločnosti ProMinent je inteligentné riešenie na digitálny manažment kvapalín. Pomocou DULCOnneX prepojíme všetky komponenty zariadenia a postaráme sa tak o optimálnu súhru dávkovacieho čerpadla, meracieho a regulačného prístroja, ako aj senzorov. Používatelia profitujú z priameho prístupu ku všetkým informáciám prístrojov a zariadení nainštalovaných na mieste. Takto vám DULCOnneX umožní jednoduché monitorovanie, analýzu a optimalizáciu procesov. Základ pre digitálny manažment kvapalín: produkty s Extended Connectivity.

Produkty DULCOnneX, ako napríklad nový rad Sigma X, disponujú vlastnosťami, ktoré umožňujú digitálny manažment kvapalín. Redukujú spotrebu surovín a prispievajú k minimalizácii chýb obsluhy a prestojov.

Robustné: ich konštrukcia zabezpečuje dlhú životnosť a vysokú mieru dostupnosti.

Adaptívne: samostatne sa prispôsobia neustále sa meniacim prevádzkovým podmienkam.

Jednoduché pre používateľa: ľahko sa inštalujú a uvádzajú do prevádzky. Prehľadné, intuitívne ovládanie zaručuje jednoduché nastavovanie parametrov, kalibráciu a ukladanie.

Prepojiteľné: komunikujú na úrovni prevádzkovej zbernice prostredníctvom CANopen, PROFIBUS® a PROFINET, alebo sa môžu cez DULCOnneX pripojiť na našu webovú platformu na manažment kvapalín.

Ďalšie informácie nájdete na

Out of conviction

Offering the optimum solution requires: broad expertise, knowledge and experience.