Technologia przyszłości jest bardzo łatwa w obsłudze.

Technologia przyszłości jest bardzo łatwa w obsłudze.

Nowa Sigma X z wyświetlaczem grafi cznym i funkcją Extended Connectivity

Inteligentne, elastyczne, silnikowe membranowe pompy dozujące firmy ProMinent z nowej rodziny Sigma X wyznaczają nowe standardy w zakresie komfortu obsługi, niezawodności i bezpieczeństwa. Stworzona w ramach konsekwentnego rozwoju naszej serii Sigma, sprawdzonej przez miliony użytkowników, nowa Sigma X łączy jej trwałość i bezpieczeństwo procesowe z innowacyjnym, ujednoliconym systemem obsługi i zaawansowanym dostępem do sieci.

 

Niezawodna i elastyczna jak zawsze, Niezawodna i elastyczna jak zawsze,

Wysoki komfort obsługi

Prawdziwą zaletą nowej serii Sigma X jest ujednolicony system obsługi za pomocą kółka do klikania (click wheel) oraz 4 dodatkowych przycisków obsługi na zdejmowanym module obsługowym. Duży, podświetlany wyświetlacz LCD oraz wskazanie LED dla różnych stanów eksploatacyjnych zapewnia dodatkowy komfort obsługi. Standardowo zintegrowany timer steruje procesami dozowania uzależnionymi od czasu. Odpowiednie części zamienne są pokazywane na wyświetlaczu.

Ponadprzeciętne bezpieczeństwo procesu

Solidna silnikowa membranowa pompa dozująca Sigma X ze zintegrowanym sterowaniem i opatentowaną wielowarstwową membraną bezpieczeństwa wyróżnia się wysokim bezpieczeństwem procesu. Zintegrowany zawór przelewowy chroni pompę przed przeciążeniem i gwarantuje niezawodne działanie dzięki możliwości odpowietrzania podczas procesu dozowania.

Optymalny rezultat dozowania

Dzięki możliwości ustawiania profi li dozowania nowa Sigma X zapewnia optymalne rezultaty dozowania. Połączenie regulacji częstotliwości oraz długości skoku daje możliwość ustawień w szerokim zakresie. Pompa pracuje przy tym z wysoką precyzją w całym zakresie częstotliwości. Dopasowanie profi lu ruchu gwarantuje dokładne i bezproblemowe dozowanie, nawet w przypadku mediów lepkich i odgazowujących.

Większa łączność

Nowa Sigma X jest gotowa na Przemysł 4.0. Za pomocą zintegrowanego interfejsu PROFIBUS®oraz CANopen można ją podłączać do systemów sterowania procesem. Zdalne przesyłanie stanów eksploatacyjnych odbywa się przed dodatkowy moduł wyjściowy lub przekaźnikowy.

Różnorodne możliwości zastosowania

Modele S1Cb, S2Cb oraz S3Cb nowej pompy Sigma X umożliwiają działanie w zakresie wydajności od 21 do 1 040 l/h. Pozwala to na jej elastyczne wykorzystanie w wielu zastosowaniach. Spektrum sięga od dozowania chemikaliów, przez uzdatnianie wody pitnej i ścieków oraz dozowanie dezynfektantów w obiegach chłodzenia, aż po zastosowania w przemyśle papierniczym, produkcji tworzyw sztucznych oraz przemyśle tekstylnym.

Wszystko w jednym urządzeniu, silna pompa w jeszcze bardziej zaawansowanej wersji.

Niezawodny napęd silnikowy o długiej żywotności

Solidny, precyzyjny napęd silnikowy do dozowania płynnych mediów w zakresie wydajności od 21 do 1 040 l/h przy przeciwciśnieniu 16 do 4 barów w modelach S1Cb, S2Cb i S3Cb.

 

Prosta obsługa z wysokim komfortem

Intuicyjny system obsługi za pomocą kółka do klikania (click wheel) oraz za pomocą 4 dodatkowych przycisków obsługi na zdejmowanym module obsługowym dla typu sterowania Sigma X.

 

Nadal rozpoznawalne diody statusowe LED

Trzystopniowy, widoczny ze wszystkich stron wskaźnik statusu LED do komunikatów eksploatacji, ostrzegawczych i błędów zwiększa bezpieczeństwo eksploatacji.

 

Podświetlany wyświetlacz LCD

Wyświetlacz LCD o dużej rozdzielczości prezentuje przejrzyście ważne parametry.

 

Łączność

Zintegrowane interfejsy PROFIBUS® i CANopen umożliwiają podłączenie do systemów sterowania procesem.

DULCOnneX - Extended Connectivity

Sigma X może zostać połączona za pomocą CANopen oraz DULCOnneX gateway z opartą na sieci platformą DULCOnneX.

 

DULCOnneX - Extended Connectivity

Oparta na sieci. Połączona. Transparentna.

DULCOnneX firmy ProMinent to inteligentne rozwiązanie dla cyfrowych systemów przepływowych. DULCOnneX umożliwia połączenie wszystkich komponentów instalacji i zapewnia zoptymalizowane współdziałanie pompy dozującej, urządzenia pomiarowego i regulacyjnego oraz czujników. Użytkownicy odnoszą korzyści z bezpośredniego dostępu do wszystkich informacji, pochodzących z zainstalowanych lokalnie urządzeń i instalacji. Dzięki temu DULCOnneX umożliwia proste monitorowanie, analizę i optymalizację procesów. Baza cyfrowych systemów przepływowych: Produkty z Extended Connectivity.

Produkty DULCOnneX, takie jak nowa Sigma X, posiadają właściwości umożliwiające cyfrowy system przepływowy. Redukują zużycie surowców i przyczyniają się do redukcji błędów obsługi oraz czasów przestoju.

Solidna: Budowa konstrukcji zapewnia długą żywotność i wysoką dostępność.

Adaptacyjna: Dostosowują się samoczynnie do stale zmieniających się warunków eksploatacji.

Łatwy w obsłudze: Możliwość prostej instalacji i uruchomienia. Przejrzysta, intuicyjna obsługa zapewnia łatwą parametryzację, kalibrację i zapisywanie.

Możliwość połączenia w sieci: Komunikują się na poziomie magistrali polowej przez CANopen, PROFIBUS® i PROFINET, dlatego można je połączyć za pomocą DULCOnneX z naszą opartą na sieci platformą systemu przepływowego.

Więcej informacji

Out of conviction

Offering the optimum solution requires: broad expertise, knowledge and experience.