Budoucnost lze snadno obsluhovat.

Budoucnost lze snadno obsluhovat.

Nové čerpadlo Sigma X s grafi ckým displejem a rozšířenou konektivitou

S novou řadou Sigma X vám společnost ProMinent nabízí inteligentní, flexibilní motorová membránová dávkovací čerpadla, která po stránce komfortu obsluhy, spolehlivosti a bezpečnosti stanovují nová měřítka. Jako důsledný další vývoj naší milionkrát osvědčené konstrukční řady Sigma kombinuje nové čerpadlo Sigma X robustnost a bezpečnost procesu s inovativním, jednotným konceptem obsluhy a rozsáhlou připojitelností k síti.

Tak spolehlivé a fl exibilní jako dosud, tak komfortní a mnohostranné jako nikdy

Vysoký komfort ovládání

Skutečnou špičkovou vlastností nové ho čerpadla Sigma X je jednotný koncept obsluhy pomocí Click-Wheel a 4 doplňkových ovládacích tlačítek na odnímatelné ovládací jednotce. Velký LC displej a indikace LED pro různé provozní stavy nabízejí dodatečný komfort obsluhy. Standardně integrovaný časovač řídí časově závislé dávkovací procesy. Vhodné náhradní díly se zobrazují na displeji.

Vynikající bezpečnost procesu

Jako robustní motorové membránové dávkovací čerpadlo s integrovaným řízením a patentovanou vícevrstvou bezpečnostní membránou se Sigma X vyznačuje vysokou bezpečností procesu. Integrovaný přepouštěcí ventil chrání čerpadlo před přetížením a zaručuje díky možnosti odvzdušnění během procesu dávkování vždy spolehlivou funkci.

Optimální výsledek dávkování

Díky nastavitelným dávkovacím profi lům podává nové Sigma X optimální výsledky dávkování. Kombinace nastavení frekvence a délky zdvihu umožňuje velký rozsah přestavení. Čerpadlo přitom pracuje po celém frekvenčním rozsahu s vysokou přesností. Přizpůsobení profi lu pohybu zaručuje i při viskózních a plynujících médií přesné a nekomplikované dávkování.

Větší konektivita

Nové Sigma X je připravené pro Industrie 4.0. Přes integrované rozhraní PROFIBUS®a CANopen je lze zapojit do systémů řízení procesů. Dálkový přenos provozních stavů probíhá jednoduše před doplňkový výstupní, resp. reléový modul.

Rozmanité možnosti použití

S variantami S1Cb, S2Cb a S3Cb pokrývá nové Sigma X široký rozsah výkonu od 21 do 1040 l/h. Tak je lze fl exibilně používat v mnoha různých aplikacích. Spektrum sahá od dávkování chemikálií přes úpravu pitné a odpadní vody a dávkování dezinfekčních prostředků do chladicích okruhů až k použití v papírenském průmyslu, ve výrobě plastů a v textilním průmyslu.

Tak je v něm vše, co činí silné čerpadlo ještě pokrokovějším.

Spolehlivý motorový pohon s dlouhou životností

Robustní, přesný motorový pohon pro dávkování kapalných médií od 21 do 1040 l/h při protitlaku od 16 do 4 bar ve variantách S1Cb, S2Cb a S3Cb.

 

Snadná obsluha s vysokým komfortem

Intuitivní koncept obsluhy s Click-Wheel a 4 doplňkovými ovládacími tlačítky na odnímatelné ovládací jednotce u typu řízení Sigma X.

 

Dalece rozpoznatelné stavové LED

Třístupňový, ze všech stran viditelný stavový ukazatel LED pro provozní, výstražná a chybová hlášení zvyšuje provozní bezpečnost.

 

Osvětlený LC displej

Velký LC displej s vysokým rozlišením zobrazuje přehledně důležité parametry.

 

Konektivita

Integrovaná rozhraní PROFIBUS® a CANopen umožňují zapojení do systémů řízení procesů.

Rozšířená konektivita DULCOnneX

Sigma X lze přes CANopen a DULCOnneX gateway spojit s platformou DULCOnneX založenou na webu.

 

DULCOnneX – Extended Connectivity

Založený na webu. Připojený k síti. Transparentní.

DULCOnneX od společnosti ProMinent je inteligentní řešení pro digitální management kapalin. S DULCOnneX propojíme všechny komponenty zařízení a zajistíme tak optimalizovanou souhru dávkovacího čerpadla, měřicího a regulačního přístroje a senzorů. Jako uživatelé využijete výhody přímého přístupu ke všem informacím v nainstalovaných přístrojích a zařízeních. Tak vám DULCOnneX umožní snadné sledování, analýzu a optimalizaci procesů. Základ pro digitální management kapalin: Výrobky s rozšířenou konektivitou.

Výrobky DULCOnneX jako nové Sigma X mají vlastnosti, které umožňují digitální management kapalin. Snižují spotřebu surovin a přispívají k minimalizaci chyb při obsluze a prostojů.

Robustní: Jeho konstrukční uspořádání zajišťuje dlouhou životnost a vysokou upotřebitelnost.

Adaptivní: Samočinně se přizpůsobují neustále se měnícím provozním podmínkám.

Uživatelsky přívětivé: Snadno se instalují a uvádějí do provozu. Přehledná a intuitivní obsluha zajišťuje snadnou parametrizaci, kalibraci a ukládání.

Propojitelné po síti: Komunikují na úrovni polní sběrnice prostřednictvím CANopen, PROFIBUS® a PROFINET nebo mohou být prostřednictvím DULCOnneX spojeny s naší platformou managementu kapalin na webu.

Další informace na

Out of conviction

Offering the optimum solution requires: broad expertise, knowledge and experience.