Inteligencia o číslo väčšia.

Inteligencia o číslo väčšia.

Nové gamma/ XL s Extended Connectivity

Inteligentné magnetické membránové dávkovacie čerpadlo gamma/ X od spoločnosti ProMinent získalo posilu vďaka  novému gamma/ XL. Čerpadlo gamma/ XL je rovnako inteligentné, jednoduché pre používateľa a má dlhú životnosť ako váš menší sesterský model. S vyšším rozsahom výkonu od 8 do 80 l/h pri 25 až 2 baroch pritom gamma/ XL zvyšuje všestrannosť typového radu gamma/ X a otvára nespočetné množstvo nových oblastí aplikácie.

V novom gamma/ XL

sa jednoducho skrýva vyššia pridaná hodnota.

Vyššia inteligencia

Nové gamma/ XL je, rovnako ako gamma/ X, inovatívne dávkovacie čerpadlo s predvídavou inteligenciou. Jeho regulovaný magnetický pohon s integrovaným meraním tlaku sa stará o to, aby boli hydraulické chybové stavy rozpoznané aj pri minimálnych odchýlkach – a aby bol jeho výkon ihneď optimálne prispôsobený tlakovým pomerom a vlastnostiam média. To zaručuje väčšiu bezpečnosť pri uvádzaní do prevádzky a v procese.

Viac jednoduchosti

Voľba režimu jedným stlačením tlačidla, vykonanie nastavenia kliknutím klikacieho kolieska, potvrdenie jediným kliknutím – dávkovanie s novým gamma/ XL je také jednoduché. Rozsah regulácie je 1:40 000. Dávkovací výkon sa dá nastaviť v l/h alebo gph. Intuitívne a efektívne riadenie je tu kvázi predprogramované.

Vyššia spoľahlivosť

Nové čerpadlo gamma/ XL disponuje takmer neopotrebovateľným magnetickým pohonom, je zabezpečené proti preťaženiu a nenáročné na údržbu. Spolu s automatickým odvzdušnením a automatickým rozpoznávaním chybných stavov hydrauliky to zabezpečuje maximálnu spoľahlivosť a dlhú životnosť pri vysokej hospodárnosti.

Väčšia konektivita

Nové čerpadlo gamma/ XL je pripravené na Priemysel 4.0. Ako chytrý produkt sa môže pripojiť na webovú platformu na správu kvapalín DULCOnneX spoločnosti ProMinent. Pomocou nej môžete monitorovať vaše procesy dávkovania v reálnom čase, zabrániť prestojom a plnoautomaticky vytvárať správy.

Väčšia všestrannosť

Nové čerpadlo gamma/ XL ako samostatné čerpadlo alebo integrované do kompletného systému je presne predurčené na všetky priemyselné aplikácie a ostatné procesy dávkovania. Možnosti nasadenia siahajú od obchodu s chemikáliami a výroby zariadení cez potravinársky a nápojový priemysel, úpravu pitnej vody a odpadových vôd až po chemický priemysel a galvanotechniku.

Digitálny manažment kvapalín prostredníctvom DULCOnneX – Extended Connectivity.

Založený na webe. Prepojený. Transparentný.

Ďalšou zaujímavosťou nového gamma/ XL je jeho rozšírená konektivita.  Ako súčasť našej novej ponuky riešení DULCOnneX na digitálny manažment kvapalín disponuje nové magnetické membránové dávkovacie čerpadlo integrovanými rozhraniami PROFIBUS a CANopen na pripojenie k systémom riadenia procesov. Takto vám gamma/ XL umožní jednoduché monitorovanie, analýzu a optimalizáciu procesov dávkovania.

DULCOnneX od spoločnosti ProMinent je inteligentné riešenie na digitálny manažment kvapalín. Pomocou DULCOnneX prepojíme všetky komponenty zariadenia a postaráme sa tak o optimálnu súhru dávkovacieho čerpadla, meracieho a regulačného prístroja, ako aj senzorov. Používatelia profitujú z priameho prístupu ku všetkým informáciám prístrojov a zariadení nainštalovaných na mieste. Takto vám DULCOnneX umožní jednoduché monitorovanie, analýzu a optimalizáciu procesov. Základ pre digitálny manažment kvapalín: produkty s Extended Connectivity.

Produkty DULCOnneX, ako napríklad nové čerpadlo gamma/ XL, disponujú vlastnosťami, ktoré umožňujú digitálnu správu kvapalín. Redukujú spotrebu surovín a prispievajú k minimalizácii chýb obsluhy a prestojov.

Robustné: ich konštrukcia zabezpečuje dlhú životnosť a vysokú mieru dostupnosti.

 Adaptívne: samostatne sa prispôsobia neustále sa meniacim prevádzkovým podmienkam..

Jednoduché pre používateľa: ľahko sa inštalujú a uvádzajú do prevádzky. Prehľadné, intuitívne ovládanie zaručuje jednoduché nastavovanie parametrov, kalibráciu a ukladanie.

 Prepojiteľné: komunikujú na úrovni prevádzkovej zbernice prostredníctvom CANopen, PROFIBUS a PROFINET, alebo sa môžu cez DULCOnneX pripojiť na našu webovú platformu na manažment kvapalín.

Vylepšené do detailu, so zvýšeným výkonom.

Vnútorné hodnoty nového gamma/ XL

Výrazné, rozoznateľné stavové LED

Trojstupňové, zo všetkých strán viditeľné LED zobrazenie stavu pre prevádzkové, výstražné a chybové hlásenia zvyšuje prevádzkovú bezpečnosť.

LCD displej s vysokým rozlíšením a zobrazením protitlaku

3“ LCD displej gamma/ XL s vysokým rozlíšením prehľadne zobrazuje dôležité parametre ako prietokové množstvo. Protitlak sa meria bez senzora a s rozlíšením 0,5 baru sa taktiež zobrazuje na displeji.

Spoľahlivý regulovaný magnetický pohon so zväčšeným rozsahom výkonu

Nové čerpadlo gamma/ XL disponuje vysokopresným kontrolovaným magnetickým pohonom na dávkovanie kvapalných médií. Rozsah výkonu siaha od 8 do 80 l/h pri 25 až 2 baroch. Magnetický pohon umožňuje pomalý predbežný zdvih a tým kvázi kontinuálne dávkovanie už pri najmenších objemových prietokoch.

Jednoduchá obsluha kliknutím klikacieho kolieska

Klikacie koliesko, ktoré bolo po prvý raz prezentované spolu s gamma/ X, umožňuje v kombinácii s veľkým LCD displejom a 4 tlačidlami intuitívnu obsluhu a programovanie nového gamma/ XL. Ukladanie dávkovacieho výkonu v 10-minútových taktoch počas posledných 4 týždňov.
Editovateľné pomocou displeja.

Predvídavá efektivita pre maximálnu efektivitu

Vycibrená elektronika nového gamma/ XL umožňuje presnú reguláciu. Rozpoznanie tlaku bez dielov prichádzajúcich do styku s médiom sa stará o maximálnu prevádzkovú bezpečnosť. Detegujú sa chybové stavy hydrauliky, ako „plyn v dávkovacej hlave“, „pretlak“, ako aj „žiadny tlak“. Taktiež sa rozpoznáva a kompenzuje kolísanie tlaku v systéme, čo zaručuje vysokú presnosť dávkovania.

Nová objímka pre 3 konfi gurovateľné vstupy/výstupy

Ako vstup na spustenie programov s časovačom a na prepínanie na prednastavený dávkovací výkon. Ako výstup pre chybové hlásenia, pre výstrahy a priradené k časovaču na spínanie externých prístrojov ako miešací mechanizmus alebo magnetické ventily.

Voliteľná rádiové pripojenie

Voliteľne sa gamma/ XL dodáva s Bluetooth a WLAN pripojením pre jednoduchú konfi guráciu parametrov, ako aj načítavanie údajov o procese.

Kontinuálne meranie výšky hladiny

S novým kontinuálnym nasáva-cím nadstavcom je možné monitorovať stav naplnenia s presnosťou až na 5 %.

DULCOnneX – Extended Connectivity

Integrované rozhrania PROFIBUS® a CANopen umožňujú pripojenie k systémom riadenia procesov.

Video

the family gamma/ XL

Out of conviction

Offering the optimum solution requires: broad expertise, knowledge and experience.