Bardziej rozwinięta inteligencja.

Bardziej rozwinięta inteligencja.

Nowa gamma/ XL z funkcją Extended Connectivity

Nowe urządzenia gamma/ XL stanowią doskonałe wsparcie inteligentnych elektromagnetycznych membranowych pomp dozujących gamma/ X firmy ProMinent. Urządzenie gamma/ XL jest tak samo inteligentne, łatwe w obsłudze oraz trwałe, jak jego wcześniejszy model. Wyższy zakres wydajności od 8 do 80 l/h przy ciśnieniu 25 do 2 barów urządzenia gamma/ XL zwiększa wszechstronność serii gamma/ X i umożliwia zastosowanie w wielu nowych obszarach.

Nowe urządzenie gamma/ XL ma większą wartość dodaną.

Prostsza obsługa

Nowa gamma/ XL jest, tak jak gamma/ X innowacyjną pompą dozującą z predyktywną inteligencją. Dzięki regulowanemu napędowi elektromagnetycznemu ze zintegrowanym pomiarem ciśnienia urządzenie rozpoznaje samodzielnie błędy układu hydraulicznego – i dopasowuje natychmiast optymalnie swoją wydajność do ciśnienia i właściwości medium. Zapewnia to większe bezpieczeństwo podczas uruchomienia i w procesie.

Więcej inteligencji

Wybór trybu jednym przyciskiem, dokonanie ustawień kółkiem do klikania, potwierdzenie kliknięciem - tak łatwe jest dozowanie przy użyciu nowej pompy gamma/ XL. Zakres regulacji wynosi 1:40 000. Wydajność dozowania można ustawić bezpośrednio w l/h lub gph. Intuicyjne i wydajne sterowanie zostało tutaj już zaprojektowane.

Większa niezawodność

Nowa gamma/ XL jest wyposażona w napęd elektromagnetyczny, który praktycznie nie ulega zużyciu, jest odporny na przeciążenia i nie wymaga konserwacji. Razem z automatycznym odpowietrzaniem i automatycznym rozpoznawaniem błędów układu hydraulicznego zapewnia maksymalną niezawodność i trwałość przy jednoczesnej ekonomiczności.

Większa łączność

Nowa gamma/ XL jest gotowa na Przemysł 4.0. Ten inteligentny produkt można połączyć z opartą na sieci platformą systemu przepływowego DULCOnneX fi rmy ProMinent. Dzięki temu użytkownik może monitorować procesy dozowania w czasie rzeczywistym, zapobiegać przestojom i generować automatycznie raporty.

Większa wszechstronność

Nowa gamma/ XL jest predestynowana do wszystkich przemysłowych zastosowań i innych procesów dozowania w wersji stand-alone lub po zintegrowaniu w instalacji. Jej zakres zastosowań sięga od sprzedaży chemikaliów i budowy urządzeń, przez przemysł spożywczy i produkcję napojów, uzdatnianie wody pitnej i ścieków, po przemysł chemiczny i galwanizację.

Cyfrowy system przepływowy z DULCOnneX – Extended Connectivity.

Oparta na sieci. Połączona. Transparentna.

Kolejną zaletą nowej gamma/ XL jest rozszerzona funkcja łączności. Jako część naszej nowej oferty rozwiązań DULCOnneX dla cyfrowych systemów przepływowych, nowa silnikowa elektromagnetyczna membranowa pompa dozująca jest wyposażona w zintegrowane interfejsy PROFIBUS® i CANopen do podłączenia systemów sterowania procesem. Dzięki temu gamma/XL umożliwia proste monitorowanie, analizę i optymalizację procesów dozowania.

DULCOnneX firmy ProMinent to inteligentne rozwiązanie dla cyfrowych systemów przepływowych. DULCOnneX umożliwia połączenie wszystkich komponentów instalacji i zapewnia zoptymalizowane współdziałanie pompy dozującej, urządzenia pomiarowego i regulacyjnego oraz czujników. Użytkownicy odnoszą korzyści z bezpośredniego dostępu do wszystkich informacji, pochodzących z zainstalowanych lokalnie urządzeń i instalacji. Dzięki temu DULCOnneX umożliwia proste monitorowanie, analizę i optymalizację procesów. Baza cyfrowych systemów przepływowych: Produkty z Extended Connectivity.

Produkty DULCOnneX, takie jak nowa gamma/ XL, posiadają właściwości umożliwiające cyfrowy system przepływowy. Redukują zużycie surowców i przyczyniają się do redukcji błędów obsługi oraz czasów przestoju.

Solidna: Budowa konstrukcji zapewnia długą żywotność i wysoką dostępność.

Adaptacyjna: Dostosowują się samoczynnie do stale zmieniających się warunków eksploatacji.

Łatwyy w obsłudze: Możliwość prostej instalacji i uruchomienia. Przejrzysta, intuicyjna obsługa zapewnia łatwą parametryzację, kalibrację i zapisywanie.

Możliwość połączenia w sieci: Komunikują się na poziomie magistrali polowej przez CANopen, PROFIBUS® i PROFINET, dlatego można je połączyć za pomocą DULCOnneX z naszą opartą na sieci platformą systemu przepływowego.

Poprawione detale, zwiększona wydajność.

Wartości wewnętrznej nowej gamma/ XL

Nadal rozpoznawalne diody statusowe LED

Trzystopniowy, widoczny ze wszystkich stron wskaźnik statusu LED do komunikatów eksploatacji, ostrzegawczych i błędów zwiększa bezpieczeństwo eksploatacji.

Wyświetlacz LCD o dużej rozdzielczości ze wskazaniem przeciwciśnienia

Wyświetlacz LCD 3“ o dużej rozdzielczości dla pompy gamma/ XL przedstawia przejrzyście wszystkie istotne parametry, jak np. wydajność przepływu. Pomiar przeciwciśnienia odbywa się bez czujnika i jest prezentowany również na wyświetlaczu z rozdzielczością 0,5 bara.

Niezawodny, regulowany napęd elektromagnetyczny ze zwiększonym zakresem wydajności

Nowa gamma/ XL jest wyposażona w bardzo precyzyjny, kontrolowany napęd elektromagnetyczny do dozowania mediów płynnych. Jej zakres wydajności sięga od 8 do 80 l/h przy ciśnieniu 25 do 2 barów. Napęd elektromagnetyczny umożliwia powolny posuw, a tym samym stałe dozowanie nawet przy najmniejszym natężeniu przepływu.

Prosta obsługa kółkiem do klikania

Kółko do klikania, zaprezentowane po raz pierwszy przy pompie gamma/ X, umożliwia w połączeniu z dużym wyświetlaczem LCD i 4 przyciskami intuicyjną obsługę i programowanie nowej gamma/ XL. Zapisywanie wydajności dozowania w cyklu co 10 minut przez ostatnie 4 tygodnie. Możliwość edytowania na wyświetlaczu.

Predyktywna inteligencja dla maksymalnej wydajności

Dopracowana elektronika nowej gamma/ XL umożliwia dokładną regulację. Wykrywanie ciśnienia bez użycia elementów mających kontakt z mediami zapewnia maksymalne bezpieczeństwo eksploatacji. Nieprawidłowości w układzie hydraulicznym, takie jak „Gaz w głowicy dozującej”, „Nadciśnienie” oraz „brak ciśnienia” są wykrywane. Podobnie rozpoznawane są i kompensowane wahania ciśnienia w systemie, co zapewnia wysoką dokładność dozowania.

Nowe gniazdo dla 3 konfi gurowalnych wejść/wyjść

Jako wejście do wyzwalania programów timera i przełączania na wstępnie ustawioną wydajność dozowania. Jako wyjście dla komunikatów o błędach, ostrzeżeń oraz przyporządkowane do timera w celu przełączania zewnętrznych urządzeń, takich jak mieszadło lub zawory elektromagnetyczne.

Opcjonalne połączenie radiowe

Pompa gamma/ XL jest opcjonalnie wyposażona w funkcję Bluetooth i WLAN do łatwej konfi guracji parametrów oraz wyświetlania danych procesowych.

Ciągły pomiar poziomu napełnienia

Dzięki nowej lancy ssącej o ciągłym działaniu można monitorować poziomy napełnienia z dokładnością do 5%.

DULCOnneX – Extended Connectivity

Zintegrowane interfejsy PROFIBUS® i CANopen umożliwiają podłączenie do systemów sterowania procesem.

Wideo

The gamma/ X family

Out of conviction

Offering the optimum solution requires: broad expertise, knowledge and experience.