V novém čerpadle gamma/ XL jednoduše vězí přidaná hodnota.

Větší inteligence

Nové čerpadlo gamma/ XL je jako gamma/ X inovativní dávkovací čerpadlo s předvídavou inteligencí. Jeho regulovaný magnetický pohon s integrovaným měřením tlaku se stará o to, aby rozpoznalo hydraulické chybové stavy i při minimálních odchylkách – a ihned optimálně vyladilo svůj výkon na tlakové poměry a vlastnosti média. Toto zajišťuje větší bezpečnost při uvádění do provozu a v procesu.

Větší jednoduchost

Jedním stisknutím tlačítka vyberete režim, pomocí Click Wheel vyberete nastavení, kliknutím potvrdíte – tak snadné je dávkování s novým gamma/ XL. Jeho regulační rozsah je přibližně 1:40000. Dávkovací kapacitu lze nastavit přímo v l/h nebo gph. Neboť je intuitivní a efektivní řízení téměř předprogramované.

Větší spolehlivost

Nové čerpadlo gamma/ XL disponuje téměř neopotřebitelným magnetickým pohonem, je zabezpečené proti přetížení a nenáročné na údržbu. Spolu s automatickým odvzdušňováním a automatickým rozpoznáváním chybových stavů zajišťuje maximální spolehlivost a dlouhou životnost při vysoké hospodárnosti.

Větší konektivita

Nové gamma/ XL je připravené pro Industrie 4.0. Jako chytrý výrobek je lze spojit s platformou řízení médií založenou na webu DULCOnneX od společnosti ProMinent. Přes ni můžete sledovat své procesy dávkování v reálném čase, zabránit prostojům a plně automaticky generovat reporty.

Větší mnohostrannost

Jako stand alone čerpadlo nebo integrované do celkového systému je nové gamma/ XL takřka předurčené pro jakékoliv průmyslové aplikace a ostatní procesy dávkování. Možnosti použití sahají od obchodu s chemikáliemi a stavby zařízení přes potravinářský a nápojový průmysl, úpravu pitné vody a odpadní vody až po chemický průmysl a galvanotechniku.

Digitální management kapalin s rozšířenou konektivitou DULCOnneX.

Založený na webu. Připojený k síti. Transparentní.

Další špičkovou vlastností nového čerpadla gamma/ XL je jeho rozšířená konektivita. Jako součást nové nabídky řešení DULCOnneX digitální management kapalin disponuje nové magnetické membránové dávkovací čerpadlo integrovanými rozhraními PROFIBUS® a CANopen pro zapojení do systémů řízení procesů. Tak vám gamma/ XL umožní snadné sledování, analýzu a optimalizaci procesů dávkování.

DULCOnneX od společnosti ProMinent je inteligentní řešení pro digitální management kapalin. S DULCOnneX propojíme všechny komponenty zařízení a zajistíme tak optimalizovanou souhru dávkovacího čerpadla, měřicího a regulačního přístroje a senzorů. Jako uživatelé využijete výhody přímého přístupu ke všem informacím v nainstalovaných přístrojích a zařízeních. Tak vám DULCOnneX umožní snadné sledování, analýzu a optimalizaci procesů. Základ pro digitální management kapalin: Výrobky s rozšířenou konektivitou.

Výrobky DULCOnneX jako nové gamma/ XL mají vlastnosti, které umožňují digitální management kapalin. Snižují spotřebu surovin a přispívají k minimalizaci chyb při obsluze a prostojů.

 Robustní: Jeho konstrukční uspořádání zajišťuje dlouhou životnost a vysokou upotřebitelnost.

Adaptivní: Samočinně se přizpůsobují neustále se měnícím provozním podmínkám.

Užiivatelsky přívětivé: Snadno se instalují a uvádějí do provozu. Přehledná a intuitivní obsluha zajišťuje snadnou parametrizaci, kalibraci a ukládání.

Propojitelné po síti: Komunikují na úrovni polní sběrnice prostřednictvím CANopen, PROFIBUS® a PROFINET nebo mohou být prostřednictvím DULCOnneX spojeny s naší platformou managementu kapalin na webu.

V detailu vylepšené, ve výkonu zvětšené.

Vnitřní hodnoty nového gamma/ XL

Dalece rozpoznatelné stavové LED

Třístupňový, ze všech stran viditelný stavový ukazatel LED pro provozní, výstražná a chybová hlášení zvyšuje provozní bezpečnost.

Displej s vysokým rozlišením se zobrazováním protitlaku

3“ velký LC displej s vysokým rozlišením gamma/ XL zobrazuje přehledně důležité parametry jako průtočné množství. Protitlak se měří bez senzoru a s rozlišením 0,5 bar se rovněž zobrazuje na displeji.

Spolehlivý regulovaný magnetický pohon se zvýšeným rozsahem výkonu

Nové čerpadlo gamma/ XL disponuje vysoce přesným magnetickým pohonem k dávkování kapalných médií. Jeho rozsah výkonu sahá od 8 do 80 l/h při 25 až 2 bar. Magnetický pohon umožňuje pomalý dopředný zdvih a tím téměř kontinuální dávkování i nejmenších objemových proudů.

Snadná obsluha prostřednictvím Click Wheel

Poprvé s gamma/ X představené Click Wheel umožňuje v kombinaci s velkým LC displejem a 4 tlačítky intuitivní obsluhu a programování nového gamma/ XL. Ukládání dávkovací kapacity v taktu 10 minut za poslední 4 týdny.
Lze editovat přes displej.

Předvídavá inteligence pro maximální účinnost

Vypilovaná elektronika nového gamma/ XL umožňuje přesnou regulaci. Rozpoznávání tlaku bez dílů dotýkajících se médií zaručuje nejvyšší provozní bezpečnost. Jsou detekovány hydraulické chybové stavy jako „plyn v dávkovací hlavě“, „přetlak“ a „žádný tlak“. Právě tak jsou v systému rozpoznávány a kompenzovány výkyvy tlaku, což zaručuje vysokou přesnost dávkování.

Nová zásuvka pro 3 konfi gurovatelné I/O

Jako vstup ke spouštění programů časovače a k přepínání na přednastavenou dávkovací kapacitu. Jako výstup pro chybová hlášení, pro výstrahy a časovači přiřazená pro přepínání externích přístrojů jako míchadlo nebo elektromagnetické ventily.

Volitelné rádiové připojení

Volitelně je gamma/ XL k dostání s připojením Bluetooth a WLAN pro snadné konfi gurování parametrů a vyvolání procesních dat.

Kontinuální měření hladiny

S novou kontinuální sací hubicí lze sledovat hladiny přesně až na 5%.

DULCOnneX – rozšířená konektivita

Integrovaná rozhraní PROFIBUS® a CANopen umožňují zapojení do systémů řízení procesů.

Video

The gamma/ X family

Out of conviction

Offering the optimum solution requires: broad expertise, knowledge and experience.