DULCOnneX Extended Connectivity

DULCOnneX Extended Connectivity

Den intelligenta lösningen för kemikaliehantering.

Mängden data som sensorer och pumpar genererar i anläggningar kommer öka markant i framtiden. Det gäller att läsa ut informationen, bearbeta den och använda den på ett effektivt sätt för styrning av processer. Detta kräver databaserade driftmodeller, som ställer höga krav på mobilitet och transparens.

DULCOnneX är en totallösning som gör det möjligt att bearbeta relevanta data för användning. Interna och externa data kopplas samman och kan användas för att optimera operativa processer för drift.

Användarna drar nytta av direktåtkomst till all information från de apparater och anläggningar som finns installerade på platsen. Basen utgörs av robusta, anslutningsbara och adaptiva produkter som automatiskt kan anpassa sig efter driftförhållandena.

De viktigaste fördelarna:DULCONNEX - Extended Connectivity

  • Högre processäkerhet genom transparens för alla relevanta data
  • Övervakning i realtid av alla processer, oberoende av tid och plats
  • Säkerhetskopiering av alla driftdata
  • Larm via e-post gör att du slipper stilleståndstider
  • Övervakning av trender för förutseende underhåll
  • Dokumentation av korrekt drift
  • Dataregistrering och skapande av rapporter

Produkter och funktioner

DULCOnneX Platform

DULCOnneX Platform

Mångsidiga funktioner som ger mervärde
DULCOnneX Platform ger ett effektivt och störningsfritt sätt att driva anläggningen. Operatören har webbaserad åtkomst till anläggningen från hela världen.

Slutanvändarenheter kan anslutas, både lokalt och via fjärranslutning. Användarna drar nytta av direktåtkomst till all information från de apparater och anläggningar som finns installerade på platsen. Kalibreringsdata, inställda parametrar och feltillstånd ger en omfattande bild. Processvillkor som drifttid, doserkapacitet eller tryckförhållande kan enkelt överblickas.

Värden, meddelanden och rapporter

Värden, meddelanden och rapporter

De inställningsbara gräns- och larmvärdena ger en problemfri drift av anläggningen. De gör att t.ex. gränsvärdena för aktuella fyllnivåer visas. Vid kritisk nivå fyller systemet automatiskt på. Kemikalierna levereras i rätt tid och finns alltid i lager. Du slipper dyra stillestånd på grund av att påfyllningen inte skötts. Användaren kan dessutom skapa automatiska rapporter och förenkla dokumentationen, vilket i sin tur underlättar uppfyllandet av myndighetsregleringar. Rapporter som behövs kan enkelt skickas vidare till myndigheter.

Magnet-membrandoserpump gamma/ X

Magnet-membrandoserpump gamma/ X

Nu med DULCOnneX Gateway

Vår gamma/ X är den första doserpumpen med intelligent teknik. Tack vare den reglerade magnetdrivningen med sensorlös tryckmätning kan hydrauliska fel registreras även vid minimala avvikelser – och kapaciteten anpassas direkt efter tryckförhållanden och mediets egenskaper. Som en del i DULCOnneX-familjen har den dessutom särskilda egenskaper som möjliggör digital kemikaliehantering. De minskar förbrukningen av råämnen och bidrar till att minimera antalet användningsfel och stilleståndstider.

Mer info

Motor-membrandoserpump Sigma X (controlversion)

Motor-membrandoserpump Sigma X (controlversion)

Med nya Sigma X-familjen ger ProMinent dig intelligenta, flexibla motor-membrandoserpumpar, som sätter helt nya standarder när det gäller användarkomfort, tillförlitlighet och säkerhet. Som en konsekvent vidareutveckling av vår välbeprövade Sigma-serie kombinerar nya Sigma X deras robusthet och processäkerhet med ett innovativt, enhetligt användarkoncept och omfattande anslutningsbarhet.

Som en del av DULCOnneX, vårt nya lösningserbjudande för digital kemikaliehantering, har de nya motor-membrandoserpumparna integrerade PROFIBUS- och CANopen-gränssnittsställen för anslutning av processystem samt Bluetooth- och WLAN-anslutning som tillval. Sigma X förenklar övervakning, analys och optimering av doserprocessen för dig.

Mer info

Slangdoserpump DULCO flex Control

Slangdoserpump DULCO flex Control

En slangpump som förenar ProMinent-doserpumparnas bästa egenskaper. DULCO flex Control doserar förgasande, viskösa, slipande eller skjuvningskänsliga medier och sätter nya standarder när det gäller dosering. Med denna slangpump garanteras en linjär och repeterbar dosering under alla processförhållanden. Slangbytet är enkelt.

Mer info

Produktegenskaper för digital kemikaliehantering

Lätt att ansluta

Våra produkter kan anslutas till vår webbaserade DULCOnneX Plattform för digital vätskehantering via DULCOnneX Gateway via Ethernet eller på fältbussnivå via CANopen.

Lätt att använda

De är enkla att installera och ta i drift. Den översiktliga, intuitiva manövreringen säkerställer enkel parametrering, kalibrering och lagring.

Lätt att anpassa

De anpassar sig automatiskt när driftvillkoren förändras.

Robust

Konstruerad för lång livslängd och hög tillgänglighet.

Videos

DULCOnneX - Extended Connectivity

gamma/ X family

Sigma X family

Out of conviction

Offering the optimum solution requires: broad expertise, knowledge and experience.