DULCOnneX Extended Connectivity

DULCOnneX Extended Connectivity

De intelligente oplossing voor digitaal fluidmanagment.

De hoeveelheid gegevens die sensoren of pompen in installaties verzamelen, zal in de toekomst duidelijk toenemen. Het is belangrijk veel informatie te registreren, beschikbaar te stellen en efficiënt te gebruiken voor de sturing van processen. Hiervoor zijn op gegevens gebaseerde bedrijfsmodellen nodig met een hoge mate aan mobiliteit en transparantie.
Als totale oplossing verwerkt DULCOnneX relevante gegevens en stelt deze ter beschikking. Interne gegevens worden met externe gekoppeld en dragen bij aan de optimalisatie van operatieve en bedrijfsmatige processen.
Gebruikers profiteren van directe toegang tot alle informatie van de apparaten en installaties ter plaatse. De basis vormen robuuste, adaptieve producten die in een netwerk op te nemen zijn en zich zelfstandig aan veranderende bedrijfstoestanden aanpassen.

 De belangrijkste voordelen in een oogopslag:

  • Hogere procesveiligheid dankzij transparantie van alle relevante gegevensDULCONNEX - Extended Connectivity
  • Procesbewaking in realtime, onafhankelijk van tijd en locatie
  • Back-up van alle bedrijfsgegevens
  • Voorkomen van stilstandtijden door alarmering via e-mail
  • Trendbewaking maakt het mogelijk onderhoud te plegen met een vooruitziende blik
  • Leveren van bewijsvoering voor een correct bedrijf
  • Gegevensregistratie en opstellen van rapporten

Producten & functies

Het DULCOnneX Platform

Het DULCOnneX Platform

Meerwaarde door een verscheidenheid aan functies

Het DULCOnneX Platform maakt een efficiënt en storingvrij bedrijf van de installatie mogelijk. Via het web heeft vanuit iedere locatie ter wereld toegang tot het systeem.

Apparaten van eindgebruikers kunnen omvattend worden geïntegreerd, zowel lokaal als op afstand. Gebruikers profiteren van een rechtstreekse toegang tot alle informatie van de apparaten en installaties ter plaatse. Kalibratiegegevens, ingestelde parameters of fouttoestanden zorgen voor een compleet beeld. Het is mogelijk procesomstandigheden als bedrijfsduur, doseercapaciteiten of drukverhoudingen in realtime of terugblikkend op te roepen.

Waarden, alarmen en rapporten

Waarden, alarmen en rapporten

Dankzij instelbare limiet- en alarmwaarden is het mogelijk een storingvrij bedrijf van de installatie zeker te stellen. Zo worden bijvoorbeeld actuele grensvulniveaus weergegeven. Bij een kritisch vulniveau wordt zorgt het systeem tijdig voor bijvulling. Daardoor is het mogelijk chemicaliën ‘just-in-time’ te laten leveren en het systeem te laten bijvullen. Kostbare uitvaltijden door verzuimd bijvullen worden zo vermeden. De gebruiker kan ook automatisch berichten laten opstellen en eenvoudig documentatie genereren, om op gebruiksvriendelijke wijze te voldoen aan de richtlijnen van verantwoordelijke instanties. Moeiteloos kunnen vereiste rapporten aan de juiste overheidsinstanties worden toegestuurd.

Magnetisch aangedreven membraandoseerpomp gamma/ X

Magnetisch aangedreven membraandoseerpomp gamma/ X

Nu met DULCOnneX Gateway

De gamma/ X is de eerste doseerpomp met vooruitziende intelligentie. Dankzij de magnetisch geregelde aandrijving met sensorloze drukmeting herkent de pomp hydraulische fouttoestanden zelfs bij minimale afwijkingen – en past zijn capaciteit direct optimaal aan aan de drukverhoudingen en eigenschappen van het medium. Als DULCOnneX-product heeft de pomp bovendien eigenschappen die geschikt zijn voor digitaal fluidmanagement. Deze verminderen het gebruik van grondstoffen en helpen bedieningsfouten en stilstandtijden te minimaliseren.

Meer informatie

Motor-membraandoseerpomp Sigma X (besturingstype)

Motor-membraandoseerpomp Sigma X (besturingstype)

Met de nieuwe Sigma X-familie biedt ProMinent u intelligente, flexibele motor-membraandoseerpompen, die op de gebieden van bedieningsgemak, betrouwbaarheid en veiligheid nieuwe maatstaven zetten. Als consequente doorontwikkeling van onze ruimschoots beproefde Sigma-serie, combineert de nieuwe Sigma X diens robuustheid en procesveiligheid met een innovatief, uniform bedieningsconcept en uitgebreide mogelijkheden voor opname in netwerken.

Als onderdeel van onze nieuwe DULCOnneX-oplossing voor een optimaal fluidmanagement, beschikt de nieuwe motor-membraandoseerpomp over geïntegreerde PROFIBUS- en CANopen-interfaces, voor koppeling met procesbesturingssystemen en optioneel ook koppelingen via Bluetooth en WLAN. Hiermee maakt de Sigma X het u mogelijk de doseerprocessen op eenvoudige wijze te bewaken, analyseren en optimaliseren.

Meer informatie

Slangdoseerpomp DULCO flex Control

Slangdoseerpomp DULCO flex Control

Een slangdoseerpomp die de beste eigenschappen van ProMinent doseerpompen combineert. DULCO flex Control doseert uitgassende, viskeuze, schurende of sheargevoelige media en stelt nieuwe normen in de dosering. Een lineaire en herhaalbare dosering is gegarandeerd met deze slangdoseerpomp onder alle procesomstandigheden. De slang is eenvoudig te vervangen.

Producteigenschappen voor digitaal fluidmanagement

In netwerk integreerbaar

Onze producten kunnen worden aangesloten op ons webgebaseerde DULCOnneX Platform voor digitaal vloeistofbeheer via de DULCOnneX Gateway via Ethernet of op veldbusniveau via CANopen.

Gebruiksvriendelijk

Ze zijn eenvoudig te installeren en in bedrijf te nemen. Een overzichtelijke, intuïtieve bediening garandeert een eenvoudige parametrering, kalibratie en opslag van gegevens.

Adaptief

Ze passen zich zelfstandig steeds aan aan veranderende bedrijfsomstandigheden.

Robuust

De constructieve opbouw zorgt voor lange levensduur en hoge beschikbaarheid.

Videos

DULCOnneX - Extended Connectivity

gamma/ X family

Sigma X family

Out of conviction

Offering the optimum solution requires: broad expertise, knowledge and experience.